Antoni Libera

Antoni Libera (1949) – pisarz, tłumacz, reżyser teatralny. Autor m.in. powieści Madame (Znak 1998), prozy autobiograficznej Godot i jego cień (Znak 2009, PIW 2019), tryptyku nowelistycznego Niech się panu darzy (Więź 2013), a także esejów i szkiców literackich Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie (Sic! 2004). Tłumacz i znawca twórczości Samuela Becketta, którego znaczną część dorobku wydał w dwutomowej edycji Utwory wybrane (PIW 2017). Wraz z Januszem Pydą OP opublikował też dialogi o teatrze Becketta pt. Jesteście na Ziemi, na to rady nie ma! (PIW 2015). Poza tym przełożył i opracował komplet tragedii Sofoklesa (PIW 2018), wybór tragedii Racine’a (PIW 2019), tragedie „rzymskie” i „greckie” Szekspira (PIW 2021–2023) oraz kanon poezji Hölderlina i Kawafisa. Pracuje obecnie nad nowym przekładem Odysei Homera. Mieszka w Warszawie.

Data: 02.08
Godz.: 14:30
Rodzaj: Pasmo Patrona
Tytuł: Mrożka pogląd na świat [Streaming]
Janusz Majcherek,
Antoni Libera
Miejsce: Scena główna