Początek

Idea stworzenia wydarzenia artystycznego w Szczebrzeszynie rodziła się przez kilka lat. Pomimo wyjazdu stąd miałem poczucie, że ciągle chodzę po Roztoczu. Wiedziałem co się tu dzieje, czego brakuje, co można by jeszcze zrobić. Do głowy przyszedł mi pomysł zorganizowania festiwalu literackiego w Szczebrzeszynie, który Jan Brzechwa mianował Stolicą Języka Polskiego.

Kiedy na spotkaniu w Szczebrzeszynie w gronie kilku mieszkańców miasta opowiadałem o wizji zorganizowania literackiego święta na skalę ogólnopolską, odczułem entuzjazm i chęć współpracy. Szybko dołączył do tworzenia festiwalu Tomek Pańczyk, który tak jak ja urodził się w Szczebrzeszynie oraz promował już miasto i jego dziedzictwo kulturowe.

Wówczas jednak mieliśmy tylko marzenia i nadzieję, że ich spełnienie jest możliwe. Dzisiaj pisząc te słowa mamy za sobą niezwykłych pięć edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego, które dokonały się dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wielu osób. Jesteśmy im za to niezmiernie wdzięczni i wszystkim tym osobom – bardzo dziękujemy.

Festiwal w Szczebrzeszynie istnieje dzięki autorom, poetom oraz twórcom i artystom, którzy przyjmują nasze zaproszenie. Jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu instytucji, samorządów i prywatnych darczyńców. Przede wszystkim chcemy jednak podziękować uczestnikom: miłośnikom literatury, teatru i sztuki. Zasłuchanym w piękno polskiego słowa i zapatrzonym w niezwykły krajobraz Roztocza.

Wspólnie stworzyliśmy wydarzenie artystyczne, które jest autentyczne i mądre, ma swoją oryginalność, nie jest eventem, buduje poczucie wartości, pokazuje piękno sztuki i otwiera możliwości rozwoju jednego z najpiękniejszych regionów naszego kraju. Dla nas dodatkowo miejsca urodzenia.

Festiwal to nasze wspólne dzieło.
Dziękujemy!

Piotr Duda, Tomasz Pańczyk
ze Szczebrzeszyna

Organizator

Organizatorem Festiwalu Stolica Języka Polskiego jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń, której misją jest upowszechnianie i wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki. Jesteśmy zdania, że kultura i kreatywność mogą stać się przyczynkiem do rozwoju na wielu płaszczyznach: uruchomienia potencjału i wzmocnienia tożsamości społeczności lokalnej oraz innowacji rodzących się na przecięciu i we współpracy różnych dziedzin i branż.

Chcemy, aby festiwal inspirował polski sektor kreatywny do myślenia szeroko o możliwościach rozwoju – zarówno indywidualnych twórców i artystów, jak i przedsiębiorców – oraz generował pomysły multidyscyplinarne i nowatorskie. Festiwal nie jest dla nas jedynie corocznym wydarzeniem literackim, ale stanowi część długofalowej strategii rozwoju.

Dyrektorem i fundatorem organizacji oraz inicjatorem i założycielem festiwalu jest Piotr Duda.

Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
Ul. Sosnowskiego 4/30
02-784 Warszawa
Nr NIP 9512409760

 

Rada Festiwalu

Zadaniem Rady Festiwalu jest opiniowanie strategii rozwoju Stolicy Języka Polskiego oraz czuwanie nad jakością oferty programowej. Rada Festiwalu składa się z osób reprezentujących różne obszary działalności: biznesowe, gospodarcze i kulturalne, dzięki czemu możliwe jest omawianie kierunków rozwoju na szerokim forum, obejmującym wiele punktów widzenia, wynikających z tak różnych doświadczeń zawodowych.

Rada ma również za zadanie inspirować środowisko twórców oraz przedstawicieli biznesu do wspólnego wykorzystania potencjału dziedzictwa i kultury regionu Roztocza. Wierzymy, że dzięki współpracy opartej na połączeniu doświadczeń i pomysłów z różnych sektorów, rodzą się rozwiązania innowacyjne, mające szansę realnie zmieniać otoczenie w perspektywie lokalnej czy nawet międzynarodowej.

Radę Festiwalu w latach 2016- 2019 tworzyli:

Piotr Duda, o. Tomasz Dostatni, Grzegorz Gauden, Janusz Kukuła, Tomasz Pańczyk (przewodniczący), Michał Rusinek, Justyna Sobolewska, Jacek Socha, Sylwia Stano.

Radę Festiwalu w roku 2021 tworzą:

Piotr Duda, Tomasz Pańczyk (sekretarz), Iwona Hofman (przewodnicząca), Wiesław Myśliwski (honorowy przewodniczący), Justyna Sobolewska, Michał Rusinek, Marek Zagańczyk i Tomasz Kopoczyński.

Zespół VIII edycji

Piotr Duda, pomysłodawca festiwalu, prezes fundacji

Krzysztof Bąk, członek zarządu fundacji

Zbigniew Tunkiewicz członek rady

Zespół programowy

Piotr Duda, dyrektor artystyczny

Katarzyna Sobieska, dyrektor wykonawczy

Magdalena Kłos-Podsiadło, kuratorka programu dla dzieci i młodzieży

Katarzyna Stoparczyk, kuratorka programu dla dzieci i młodzieży

Justyna Sobolewska, kuratorka głównego programu literackiego

Anna Skrzypek-Duda – organizacja wystaw

Biuro

Julia Szeweluk

Katarzyna Ordyniec

Agnieszka Palonka

Kamil Górecki

Promocja

Gabriela Figura

Social media

Patrycja Strzetelska

Strona www

Julia Szeweluk

Kawiarnia

Marek Szwaczkiewicz, Galicya Cafe

Agata Szczebyło

Projekty graficzne

Marek Twardowski

Koordynacja/technika

Włodek Szczeciński

VII edycja

Wolontariat

Jak zostać wolontariuszem?

Należy wysłać maila na adres wolontariat@stolicajezykapolskiego.pl  Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Osoby od 15 roku życia mogą zgłosić się za zgodą opiekuna.

Co daje wolontariat?
Praca wolontariusza jest nieodpłatną, dobrowolną pracą na rzecz festiwalu. Najważniejszą korzyścią z wolontariatu jest współtworzenie na miejscu całego przedsięwzięcia. Wolontariat to nie tylko obowiązki, ale również okazja do poznania fantastycznych osób i zawarcia nowych znajomości. Festiwal to możliwość spotkania najwybitniejszych polskich pisarzy, szansa na uczestnictwo w koncertach, warsztatach, czytaniach. To wspaniały czas spędzony na Roztoczu, w gronie aktywnych twórców kultury. Udział w wolontariacie daje również możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz pogłębienia własnych zainteresowań.

Co robi wolontariusz?
Wolontariusz festiwalu pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, a także pomaga w kawiarni, punkcie informacyjnym, jest wsparciem dla członków zespołu. Wolontariusz pracuje według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem, a Organizatorem oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu. O wszystkich warunkach współpracy poinformujemy wybrane osoby.

Jakie są warunki współpracy?
W ramach wolontariatu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich. Należy poinformować o koniecznym do zrealizowania wymiarze godzinowym, który zostanie uwzględniony przy tworzeniu harmonogramu pracy. Po festiwalu każdy wolontariusz będzie mógł odebrać zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Najbardziej zaangażowane osoby otrzymają również referencje. Zapewniamy ubezpieczenie OC i NW. Nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów zakwaterowania.

Stolica Języka Polskiego wyrasta z pasji do języka i słowa – pisanego, czytanego i wypowiadanego – oraz do literatury, jako najpiękniejszego medium opowiadania. Dzięki czytaniu i opowiadaniu o tym, co przeczytaliśmy, powiększamy nie tylko swój potencjał wyrażania, ale także uczymy się dostrzegać i rozumieć historie innych ludzi, uwrażliwiać na wielość i różnorodność opinii, sposobów ekspresji i interpretacji. Jesteśmy przekonani, że ta umiejętność pozwala nam lepiej się komunikować i budować szczęśliwsze relacje między bliskimi nam ludźmi.

Archiwum

Niebawem opublikujemy archiwum Festiwalu z poprzednich edycji.

[Zdjęcia z poprzednich edycji: Grzegorz Winnicki]