Początek

Idea stworzenia wydarzenia artystycznego w Szczebrzeszynie rodziła się przez kilka lat. Pomimo wyjazdu stąd miałem poczucie, że ciągle chodzę po Roztoczu. Wiedziałem co się tu dzieje, czego brakuje, co można by jeszcze zrobić. Do głowy przyszedł mi pomysł zorganizowania festiwalu literackiego w Szczebrzeszynie, który Jan Brzechwa mianował Stolicą Języka Polskiego.

Kiedy na spotkaniu w Szczebrzeszynie w gronie kilku mieszkańców miasta opowiadałem o wizji zorganizowania literackiego święta na skalę ogólnopolską, odczułem entuzjazm i chęć współpracy. Szybko dołączył do tworzenia festiwalu Tomek Pańczyk, który tak jak ja urodził się w Szczebrzeszynie oraz promował już miasto i jego dziedzictwo kulturowe.

Wówczas jednak mieliśmy tylko marzenia i nadzieję, że ich spełnienie jest możliwe. Dzisiaj pisząc te słowa mamy za sobą niezwykłe cztery edycje Festiwalu Stolica Języka Polskiego, które dokonały się dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wielu osób. Jesteśmy im za to niezmiernie wdzięczni i wszystkim tym osobom – bardzo dziękujemy.

Festiwal w Szczebrzeszynie istnieje dzięki autorom, poetom oraz twórcom i artystom, którzy przyjmują nasze zaproszenie. Jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu instytucji, samorządów i prywatnych darczyńców. Przede wszystkim chcemy jednak podziękować uczestnikom: miłośnikom literatury, teatru i sztuki. Zasłuchanym w piękno polskiego słowa i zapatrzonym w niezwykły krajobraz Roztocza.

Wspólnie stworzyliśmy wydarzenie artystyczne, które jest autentyczne i mądre, ma swoją oryginalność, nie jest eventem, buduje poczucie wartości, pokazuje piękno sztuki i otwiera możliwości rozwoju jednego z najpiękniejszych regionów naszego kraju. Dla nas dodatkowo miejsca urodzenia.

Festiwal to nasze wspólne dzieło.
Dziękujemy!

Piotr Duda, Tomasz Pańczyk
ze Szczebrzeszyna

Stolica Języka Polskiego wyrasta z pasji do języka i słowa – pisanego, czytanego i wypowiadanego – oraz do literatury, jako najpiękniejszego medium opowiadania. Dzięki czytaniu i opowiadaniu o tym, co przeczytaliśmy, powiększamy nie tylko swój potencjał wyrażania, ale także uczymy się dostrzegać i rozumieć historie innych ludzi, uwrażliwiać na wielość i różnorodność opinii, sposobów ekspresji i interpretacji. Jesteśmy przekonani, że ta umiejętność pozwala nam lepiej się komunikować i budować szczęśliwsze relacje między bliskimi nam ludźmi.

V edycja

Ramę programową w tym roku określają autorzy klasyki literackiej – Jan BrzechwaAnna Świrszczyńska. Łączą ich nie tylko czasy, w jakich żyli, ale przede wszystkim charakterystyczny dla każdego z nich – własny, wyróżniający się styl i odmienny język poetycki. Brzechwa jako twórca śpiewnego stylu poezji i Świrszczyńska, korzystająca z wielu gatunków literackich, stale poszukująca nowych, oszczędnych, niemal reportażowych form poetyckich.

Podczas siedmiu festiwalowych dni będzie można przyjrzeć się uważniej ich życiu i twórczości oraz wziąć udział w kilkudziesięciu wydarzeniach artystycznych: spotkaniach autorskich, wykładach, dyskusjach, warsztatach literackich i językowych, a także wieczorach poetyckich i koncertach. Nieprzypadkowy jest również taki wybór patronów festiwalu, których twórczość zapisała się w sposób szczególny w historii literatury dziecięcej – tegoroczna edycja otwiera bowiem Małą Stolicę Języka Polskiego, czyli literackie i językowe działania artystyczne dla najmłodszych.

Stolica Języka Polskiego to niezwykłe w skali kraju spotkanie miłośników literatury, ponieważ łączy obie perspektywy – twórców i odbiorców, pisarzy z czytelnikami, oferując jedyne w swoim rodzaju doświadczenie wspólnotowe. Specyfiką festiwalu niezmiennie jest jego dostępność i brak ograniczeń wiekowych – skierowany jest do odbiorcy w każdym wieku, a wstęp na wszystkie wydarzenia pozostaje bezpłatny.

O wyjątkowości festiwalu przesądza również miejsce – malownicze, naturalne otoczenie Roztocza, które przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę osób zainteresowanych, poza samą ofertą kulturalną, także nieodkrytym bogactwem turystycznym regionu. Sercem naszych działań pozostaje jednak Szczebrzeszyn, miasto z wiersza Brzechwy, które na stałe związało się z językiem polskim poprzez znane niemal każdemu z nas zdanie w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Organizator

Organizatorem Festiwalu Stolica Języka Polskiego jest Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń, której misją jest upowszechnianie i wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki. Jesteśmy zdania, że kultura i kreatywność mogą stać się przyczynkiem do rozwoju na wielu płaszczyznach: uruchomienia potencjału i wzmocnienia tożsamości społeczności lokalnej oraz innowacji rodzących się na przecięciu i we współpracy różnych dziedzin i branż.

Chcemy, aby festiwal inspirował polski sektor kreatywny do myślenia szeroko o możliwościach rozwoju – zarówno indywidualnych twórców i artystów, jak i przedsiębiorców – oraz generował pomysły multidyscyplinarne i nowatorskie. Festiwal nie jest dla nas jedynie corocznym wydarzeniem literackim, ale stanowi część długofalowej strategii rozwoju.

Dyrektorem i fundatorem organizacji oraz inicjatorem i założycielem festiwalu jest Piotr Duda.

Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
Ul. Sosnowskiego 4/30
02-784 Warszawa
Nr NIP 9512409760

 

Rada Festiwalu

Zadaniem Rady Festiwalu jest opiniowanie strategii rozwoju Stolicy Języka Polskiego oraz czuwanie nad jakością oferty programowej. Rada Festiwalu składa się z osób reprezentujących różne obszary działalności: biznesowe, gospodarcze i kulturalne, dzięki czemu możliwe jest omawianie kierunków rozwoju na szerokim forum, obejmującym wiele punktów widzenia, wynikających z tak różnych doświadczeń zawodowych.

Rada ma również za zadanie inspirować środowisko twórców oraz przedstawicieli biznesu do wspólnego wykorzystania potencjału dziedzictwa i kultury regionu Roztocza. Wierzymy, że dzięki współpracy opartej na połączeniu doświadczeń i pomysłów z różnych sektorów, rodzą się rozwiązania innowacyjne, mające szansę realnie zmieniać otoczenie w perspektywie lokalnej czy nawet międzynarodowej.

Radę Festiwalu tworzą:

Piotr Duda, o. Tomasz Dostatni, Grzegorz Gauden, Janusz Kukuła, Tomasz Pańczyk (przewodniczący), Michał Rusinek, Justyna Sobolewska, Jacek Socha, Sylwia Stano

Koniec kadencji Rady Festiwalu przypada w 2019 r.

Zespół V edycji

Piotr Duda, pomysłodawca festiwalu, prezes fundacji
Krzysztof Bąk, członek zarządu fundacji
Tomasz Pańczyk, przewodniczący Rady Programowej
Ewa Pawlak, dyrektor wykonawcza

Zespół programowy

Piotr Duda, dyrektor artystyczny
Zofia Karaszewska, kuratorka Stolicy w Zamościu
Magdalena Kłos-Podsiadło, kuratorka programu dla dzieci
Tomasz Pańczyk, przewodniczący Rady Programowej
Ewa Pawlak, współpraca programowa, koordynacja pracy zespołu
Anna Piekarska-Szczerba, współpraca koncepcyjna i koordynacja akcji Czytasz? Wspieraj!
Anna Skrzypek, kuratorka i producentka wystawy Brzechwa zobrazowany
Justyna Sobolewska, kuratorka głównego programu literackiego
Sylwia Stano, kuratorka Stolicy w Zamościu
Katarzyna Stoparczyk, kuratorka programu dla dzieci
Paulina Strzyga, współpraca programowa

Biuro

Aleksandra Bondyra
Ewa Pawlak
Zuzanna Rudnicka
Joanna Sawa
Aleksandra Strzyga
Paulina Strzyga, szefowa biura festiwalowego
Weronika Wawryk
Vera Zalutskaya

Promocja

Anna Andraka, szefowa promocji

Strona www

Michał Dąbrowski, projekt graficzny
Łukasz Grochowski, kodowanie
Anna Piekarska-Szczerba, teksty & redakcja
Monika Zaręba, korekta
Ewa Pawlak, koordynacja pracy

Kawiarnia

Marta Kocikowska
Julia Szeweluk, koordynatorka pracy kawiarni
Agata Szczebyło
Marek Szwaczkiewicz, Galicya Cafe

Projekty graficzne

Michał Dąbrowski

Zdjęcia

Rafał Siderski
Bartek Warzecha

Technika

Marek Banach, główny brygadzista
Wiktor Banach
Dariusz Bryk
Piotr Brzozowski
Adam Godzisz
Bartłomiej Godzisz
Mariusz Kamieniecki
Adam Karpowicz
Arek Skrodzki, szef techniki
Tadeusz Szeweluk
Michał Wójtowicz

Wolontariat

Nabór na wolontariat 2020 r. będziemy ogłaszać w maju.

Jak zostać wolontariuszem?
Formularz aplikacyjny będzie aktywny w okresie naboru na wolontariat. Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Co daje wolontariat?
Praca wolontariusza jest nieodpłatną, dobrowolną pracą na rzecz festiwalu. Najważniejszą korzyścią z wolontariatu jest współtworzenie na miejscu całego przedsięwzięcia. Wolontariat to nie tylko obowiązki, ale również okazja do poznania fantastycznych osób i zawarcia nowych znajomości. Festiwal to możliwość spotkania najwybitniejszych polskich pisarzy, szansa na uczestnictwo w koncertach, warsztatach, czytaniach. To wspaniały czas spędzony na Roztoczu, w gronie aktywnych twórców kultury. Udział w wolontariacie daje również możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz pogłębienia własnych zainteresowań.

Co robi wolontariusz?
Wolontariusz festiwalu pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, a także pomaga w kawiarni, punkcie informacyjnym, jest wsparciem dla członków zespołu. Wolontariusz pracuje według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem, a Organizatorem oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu. O wszystkich warunkach współpracy poinformujemy wybrane osoby.

Jakie są warunki współpracy?
W ramach wolontariatu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich. Należy poinformować o koniecznym do zrealizowania wymiarze godzinowym, który zostanie uwzględniony przy tworzeniu harmonogramu pracy. Po festiwalu każdy wolontariusz będzie mógł odebrać zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Najbardziej zaangażowane osoby otrzymają również referencje. Zapewniamy ubezpieczenie OC i NW. Nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów zakwaterowania.

Archiwum

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2014 r. W ciągu czterech edycji wzięło w nim udział kilkuset wybitnych gości, odbyło się
290 wydarzeń artystycznych, sprzedano ok. 9 500 książek, pojawiło się ponad
2 100 informacji w mediach, a materiały medialne dotarły do ponad 56 000 000 osób.

Zdjęcia z poprzednich edycji: Grzegorz Winnicki