Współorganizatorzy

                               Festiwal współfinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Gmina i Miasto Szczebrzeszyn,             Powiat Zamojski, Urząd Miasta Zamość
        

Patroni medialni

Partnerzy

Patronat honorowy nad VIII edycją Festiwalu obejmują:

Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Burmistrz Miasta Szczebrzeszyn Henryk Matej

 

Partnerem 8. edycji „Festiwalu Stolica Języka Polskiego” jest Województwo Lubelskie.
Lubelskie Smakuj Życie. Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Partnerzy strategiczni

Fundatorzy Nagrody Wielkiego Redaktora to Honorowi Konsulowie Wielkiego Księstwa Luksemburga- Adam Byglewski i Tomasz Kopoczyński

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Partner Spotkań Literackiej Podróży Hestii

Partnerzy literaccy

 

Partner Pasma Śląsk

Partner Pasma Język

Warsztaty teatralne dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń otrzymała wsparcie udzielone w ramach funduszu Creators for Ukraine zarządzanego przez CISAC we współpracy z ZAiKS-em.