Eliza Kącka

Urodzona 1982 w Lidzbarku Warmińskim – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej IKE PUNO oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku). Autorka książek naukowych Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida (Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2012) oraz Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda (Kraków: Universitas, 2017), a także tomów prozatorskich Elizje (Kraków: Lokator, 2017) i po drugiej stronie siebie (Kraków: Lokator, 2019). Współredaktorka antologii poezji najnowszej Poeci i poetki przekraczają granice (Katowice: FA-art, 2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (m.in. Cypriana Norwida “Klucze od Echa” -Osobność-Wiersze, Kraków: Universitas, 2018). Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej.

fot. Anna Rezulak 
Data: 06.08
Godz.: 18:30
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Spotkanie autorskie: Barbara Sadurska i Krystyna Bratkowska
Barbara Sadurska,
Krystyna Bratkowska,
Eliza Kącka
Miejsce: Szkoła
Data: 07.08
Godz.: 11:00
Rodzaj: Rozmowa
Tytuł: Rozmowa o Norwidzie z Elizą Kącka i Janem Zielińskim
Eliza Kącka,
Jan Zieliński
Miejsce: Scena główna