Ewa Solska

Data: 02.08
Godz.: 22:30
Rodzaj: Język Uwagi
Tytuł: „Czytanie krajobrazu kulturowego” – projekcja filmu i spotkanie
Ewa Solska,
Piotr Witek,
Robert Traba,
Tomasz Pańczyk
Miejsce: Miejski Dom Kultury