Justyna Suchecka

Data: 05.08
Godz.: 12:30
Rodzaj: Spotkanie Autorskie
Tytuł: „Pokolenie zmiany”
Justyna Suchecka,
Bartłomiej Pasiak
Miejsce: Mała scena