Katarzyna Suchecka

Katarzyna Suchecka – bibliotekarka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie, koordynatorka Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej od początku jego istnienia, realizatorka projektów z zakresu regionalizmu dla różnych grup wiekowych, regionalistka.