Paweł Reszka

Data: 31.07
Godz.: 18:30
Rodzaj: Spotkanie Autorskie
Tytuł: Jak pisać o rzeczach najtrudniejszych?
Justyna Sobolewska,
Mikołaj Grynberg,
Paweł Reszka
Miejsce: Scena główna