Ryszard Koziołek

Urodzony 23 marca 1966 w Bielsku-Białej – polski literaturoznawca, historyk literatury, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny, od 2020 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W 1991 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, tam w 1997 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. Mimesis w „Twarzy Księżyca” Teodora Parnickiego napisanej pod kierunkiem Krzysztofa Kłosińskiego. W 2010 otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej. Od 2011 roku pełni również funkcję dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ (wcześniej Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne). W 2012 roku został prorektorem UŚ ds. kształcenia i studentów, w tym samym roku mianowany profesorem UŚ. W 2016 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 2010 otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyki za książkę Ciała Sienkiewicza, w 2017 Nagrodę im. Kazimierza Wyki. Od 2013 jest członkiem jury, od 2015 przewodniczącym Nagrody Literackiej „Nike”.

Data: 07.08
Godz.: 19:00
Rodzaj: Spotkanie
Tytuł: Spotkanie autorskie z Ryszardem Koziołkiem
Ryszard Koziołek,
Justyna Sobolewska
Miejsce: Scena główna