Wiesława Turżańska

Wiesława Turżańska – urodzona w Lublinie absolwentka polonistyki i rusycystyki UMCS. Studiowała również filozofię i religioznawstwo. Obecnie pracuje jako lektor języka polskiego w szkołach ukraińskich. Sił w dziennikarstwie spróbowała pod koniec lat siedemdziesiątych, publikując opracowania artykułów z języka francuskiego i rosyjskiego w tygodniku „Ekran” i w „Rynkach zagranicznych. Publicystyką kulturalną zajęła się w latach 90., pisząc do tygodnika „Czas Lubelski”, miesięcznika „Teatr i do „Kuriera Lubelskiego”. Od 2003 roku do chwili obecnej współpracuje z kwartalnikiem „Akcent”. W 2018 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za popularyzowanie wiedzy o współczesnej literaturze polskiej i współczesnej polszczyźnie.

Data: 30.07
Godz.: 12:15
Rodzaj: Pasmo Lokalne
Tytuł: Przez krzaki, kocie łby i dziury w płocie: „Sekretne przejścia”
Piotr Szewc,
Henryk Szkutnik,
Marlena Jarosz,
Wiesława Turżańska
Miejsce: Rynek Wodny w Zamościu